niedziela, 23, październik 2016 08:04

Dzień Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

21 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia z okazji XVI Dnia Papieskiego. Idea tak zwanego „Dnia Papieskiego” narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jego obchody na stałe związały się z niedzielą poprzedzającą 16 października, a więc dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Podczas Dnia Papieskiego pochylamy się co roku nad jednym z aspektów nauczania Jana Pawła II. Zgłębiając to, co mówi do nas  nasz Wielki Rodak, przypominamy sobie jego niezwykłe życie i dziękujemy Bogu za jego osobę. Z tej okazji uczniowie przedstawili scenkę z życia rodziny, przeczytali fragmenty listów dzieci do Ojca Świętego, w których dzieci proszą o modlitwę za ich rodziny oraz przypomnieli  o wartościach jakie należy celebrować w rodzinach by były pełne miłości i silne Bogiem. Krótkie wiersze przypomniały postać Ojca Świętego i jego dokonania, a piękna prezentacja ukazała dobro i radość  jaką przynosił Nasz Święty ludziom na całym globie. Uwielbieniem Pana Boga i podziękowaniem Mu  za pontyfikat Jana Pawła II były piosenki śpiewane głośno i radośnie przez wszystkich uczniów. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego - "Bądźcie świadkami miłosierdzia". (interpretacja hasła pod linkiem http://archiczest.pl/news/xvi-dzien-papieski-9-pazdziernika-2016-r/) Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom.    

Dzień Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach / Czytaj więcej...

środa, 19, październik 2016 09:15

Ranking radnych wszystkich gmin w 28 okręgu wyborczym

Biuro poselskie Posła Tomasza Jaskóły wraz z Częstochowskim oddziałem KoLiber Częstochowa stworzyło ranking radnych wszystkich gmin w 28 okręgu wyborczym.    

Ranking radnych wszystkich gmin w 28 okręgu wyborczym / Czytaj więcej...

środa, 19, październik 2016 09:03

„Mały grant” już po nowemu

Przypomnijmy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Ponadto w ustawie o pożytku są inne, istotne rozróżnienia między ofertami składanymi w trybie uproszczonym („małym grantem”) a ofertami składanymi w trybie konkursowym. Przede wszystkim realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. Pomimo tych ograniczeń wzory ofert realizacji zadań publicznych – w trybie małych grantów i konkursowym – były identyczne. Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze. W trybie uproszczonym ("małych grantów") ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z faktu, że nie ma obowiązku powoływania komisji konkursowej i wiele samorządów z tego korzysta. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie określa celowość realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, które każdy może zgłosić do oferty – ponieważ są one publicznie „wystawione”. W ciągu 7 dniu od wpłynięcia do urzędu oferty są zamieszczana na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, co sprawia, że informacje te są ogólnodostępne (z wyłączeniem danych osobowych). W nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożono na ministra ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) obowiązek przygotowania nowych wzorów oferty i sprawozdania dla trybu uproszczonego („małych grantów”). 14 kwietnia 2016 r. Minister podpisał rozporządzenie, 25 kwietnia 2016 r. zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 570), a 10 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać. Tak więc od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze. Oferty, które zostaną złożone do 9 maja 2016 r. na dotychczas obowiązującym wzorze będą rozpatrywane wg starych trybów i obowiązywać do nich będą poprzednie wzory i formularze. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy KS Panki. Pod linkiem: http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=4&id=483&x=107

„Mały grant” już po nowemu / Czytaj więcej...

wtorek, 18, październik 2016 12:52

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego oraz WNiP dla firm w woj. Śląskim

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu informacyjnym skierowanym do przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami w ramach działanie 3.2 – Innowacje w MŚP na terenie Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat tego działania.   Spotkanie informacyjne poprowadzi Pan Paweł Koćwin oraz Pani Anna Górniak przy współpracy z Zabrzańskim Centrum Przedsiębiorczości. Spotkanie  będzie mieć charakter szkoleniowy, gdzie będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dotacji na  zakup maszyn i urządzeń, sprzęt produkcyjny oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych. Spotkanie odbędzie się 07.11.2016 r., w budynku Urzędu Miasta w Zabrzu, ul. Wolności 286, sala 100, Zabrze w godz. 10:00 – 13:30 Zainteresowanych prosimy o podanie wszystkich danych, określonych w deklaracji. Udział w Spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!! Zgłoszenia udziału w warsztatach można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Rejestracja trwa do dnia 04.11.2016 r. do godz.12:00  (piątek) Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!!!  

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego oraz WNiP dla firm w woj. Śląskim / Czytaj więcej...

wtorek, 18, październik 2016 07:00

„(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie”

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatną konferencję "(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie", która odbędzie się 22 października br. w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce organizowane dla mieszkańców (zwykłych obywateli, a nie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w IT, ekspertów nowoczesnych technologii itd.).       „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Katowice, ul. Bankowa 11A 22.10.2016 r. AGENDA Co to jest cyberprzestępczość? Opis funkcjonowania zorganizowanych grup cyberprzestępczych - czy naprawdę nam zagrażają? Czy jestem atrakcyjnym „klientem” dla cyberprzestępcy? Jakie zyski może mieć cyberprzestępca atakując moje dane? Straty materialne wynikające z udanego ataku Jak cyberprzestępca dołącza nasz komputer do sieci Botnet i jak się przed tym bronić? Spam jako niegroźny sposób na groźne ataki Handel adresami e-mail i innymi danymi personalnymi w Internecie Kampanie Phishingowe jako metoda okradania naszych kont bankowych Groźne ataki 0-day - czy istnieje sposób obrony przed nimi? Nieopłacona faktura jako sposób przemycenia wirusa do naszego systemu Skąd cyberprzestępca zna moje hasło? Skanowanie kart płatniczych - gdzie i kiedy ktoś zeskanował moja kartę? Ataki socjotechniczne - czyli niewinne „wyłudzanie” danych poprzez rozmowę telefoniczną Znaleziony pendrive na ulicy jako pozwolenie na atak dla cyberprzestępcy  

„(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” / Czytaj więcej...

piątek, 14, październik 2016 17:55

„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Panki otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego. Wartość całkowita projektu to 4 417 647,03 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 3 754 999,97. Informację o otrzymanym dofinansowaniu można również znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/35.  

„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń” / Czytaj więcej...

czwartek, 13, październik 2016 07:42

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe. Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%. Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych. Koszty kwalifikowalne to m. in.: · budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności, · kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej, · kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT. Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za: · stopień innowacyjności operacji (5 pkt) · wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) · inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt), · uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt) · przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt), · poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 - 4 pkt), · prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt). Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów. Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną. Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/  

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników / Czytaj więcej...

środa, 05, październik 2016 13:49

Kwartalnik informacyjno-promocyjny RIT 3/2016

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy informuje o nowym kwartalniku informacyjno-promocyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 3/2016. Kwartalnik można pobrać ze strony internetowej: http://fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html?id=7811  

Kwartalnik informacyjno-promocyjny RIT 3/2016 / Czytaj więcej...

środa, 05, październik 2016 07:48

VI Europejski Kongres MiŚP

Trzy dni inspiracji dla innowacji” to hasło tegorocznego, VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 10-12 października w Katowicach. Wśród najważniejszych tematów obok innowacji będą: współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką. W ubiegłym roku w gronie 6000 gości Kongresu znaleźli się przedstawiciele 43 krajów, co zapewniło wydarzeniu rangę największego w Europie spotkania sektora MŚP. Rejestracja i udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.ekmsp.eu.        

VI Europejski Kongres MiŚP / Czytaj więcej...

środa, 05, październik 2016 07:01

Bezpłatne konferencje organizowane w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje dwie bezpłatne konferencje organizowane w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. 21.10.2016r. (piątek) "Oblicza cyberprzestrzeni - wyzwania dla edukacji" Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni. Podczas spotkania porozmawiamy zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutkach wszechobecności nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Uczestnicy dowiedzą się co można zrobić już dzisiaj w codziennej pracy dyrektora, nauczyciela, psychologa i pedagoga szkolnego w świetle najnowszych wyzwań wynikających z wykorzystywania nowoczesnych technologii. 22.10.2016r. (sobota) - „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” – konferencja. Grupa docelowa: mieszkańcy województwa śląskiego. „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce organizowane dla mieszkańców (zwykłych obywateli, a nie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w IT., itd.) Nie daj się oszukać, nie jesteś bezbronny i nie musisz być bezsilny wobec technologii wykorzystywanych przez współczesnych włamywaczy! W dzisiejszych czasach cyberprzestępczość stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania sieci Internetowej. Cyberprzestępczość to już nie jedynie nastolatek próbujący sprawdzić swoje umiejętności, ale doskonale zorganizowana grupa wyspecjalizowanych przestępców (nie-bezpiecznych obywateli). Na nic zdadzą się najdroższe i najbardziej wyspecjalizowane systemy oraz oprogramowania, jeśli to człowiek nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy jak zachować się, aby stać się e-bezpiecznym obywatelem!   Koniecznie przyjdź! Nie daj się oszukać, nie jesteś bezbronny i nie musisz być bezsilny wobec technologii wykorzystywanych przez współczesnych włamywaczy! Data: 22.10.2016r. (sobota) do wyboru: godzina 09:30 - 12:30 albo 13:00 - 16:00 Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Katowice, ul. Bankowa 11A Rejestracja: https://www.e-slask.pl/rejestracja/?id=144  

Bezpłatne konferencje organizowane w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa / Czytaj więcej...

wtorek, 04, październik 2016 14:57

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach z nową ekopracownią

4 października 2016 r. w Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach miało miejsce uroczyste otwarcie ekopracowni „Zielona pracownia”. Głównym sponsorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt jest współfinansowany również przez organ prowadzący – Gminę Panki. Otwarcie „Zielonej pracowni” zakończyło realizację zadań zaplanowanych w harmonogramie projektu, który obejmował:   -za  zakres prac remontowych pomalowania ścian, -wyposażenie pracowni w meble (stoły, krzesła, szafę, biurko, szafkę RTV), -zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, -zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną.   Etap dalszy realizacji obejmuje wykorzystanie ekopracowni do edukacji ekologicznej poprzez:   -stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, które w połączeniu z tablicą multimedialną i wizualizerem uatrakcyjnią lekcje, pobudzą uczniów do twórczego myślenia, -polepszenie warunków nauczania uczniów i poprawienie jakości pracy szkoły, -umożliwienie uczniom pracy z nowymi programami, filmami edukacyjnymi  i wirtualnymi podręcznikami, -organizowanie spotkań warsztatowych, konferencji z tematyką ekologiczną zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.   W uroczystości otwarcia pracowni wzięli udział: przedstawiciel Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Elżbieta Derczyńska, Starosta Kłobucki - Henryk Kiepura, Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski, Sekretarz Gminy - Sylwia Piątkowska, Skarbnik Gminy - Elżbieta Wachowska, Przewodnicząca Rady Gminy w Pankach - Urszula Bujak, przedstawiciele Rady Gminy Panki, ks. Eugeniusz Sikorski, uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Pankach - Urszula Bujak.   Pani Dyrektor Renata Tomczyk przywitała gości, podziękowała wszystkim za pomoc w przygotowaniu, zatwierdzeniu i realizacji projektu oraz zaprezentowała osobę opiekuna pracowni Panią Annę Augustynowicz. Wszystkim, dzięki którym mogła powstać pracownia, mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom w zdobywaniu wiedzy ekologicznej, a nauczycielom ułatwi pracę z uczniami.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach z nową ekopracownią / Czytaj więcej...

piątek, 30, wrzesień 2016 07:34

Konferencja w Zespole Szkół w Pankach

Dyrekcja Zespołu Szkół w Pankach organizuje konferencję adresowaną do nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych wielostronnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Konferencję poprowadzą wybitni specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki.

Konferencja w Zespole Szkół w Pankach / Czytaj więcej...

wtorek, 27, wrzesień 2016 10:29

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Panki zaprasza mieszkańców gminy Panki na konsultacje społeczne celem zebrania uwag, wniosków i opinii mieszkańców w sprawie budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach. Konsultacje odbędą się w dniu 05.10.2016 r. od godz. 18.00 do godz. 20.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Panki.  

Konsultacje społeczne / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol 2016-10-25 08:56:37

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe. O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej. Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000; e-mail: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub tel. Izby Celnej w Katoch: 502 726 860    …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Dzień Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach 2016-10-23 08:03:59

21 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia z okazji XVI Dnia Papieskiego. Idea tak zwanego „Dnia Papieskiego” narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jego obchody na stałe związały się z niedzielą poprzedzającą 16 października, a więc dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Podczas Dnia Papieskiego pochylamy się co roku nad jednym z aspektów nauczania Jana Pawła II. Zgłębiając to, co mówi do nas  nasz Wielki Rodak, przypominamy sobie jego niezwykłe życie i dziękujemy Bogu za jego osobę. Z tej okazji uczniowie przedstawili scenkę z życia rodziny, przeczytali fragmenty listów dzieci do Ojca Świętego, w których dzieci proszą o modlitwę za ich rodziny oraz przypomnieli  o wartościach jakie należy celebrować w rodzinach by były pełne miłości i silne Bogiem. Krótkie wiersze przypomniały postać Ojca Świętego i jego dokonania, a piękna prezentacja ukazała dobro i radość  jaką przynosił Nasz Święty ludziom na całym globie. Uwielbieniem Pana Boga i podziękowaniem Mu  za pontyfikat Jana Pawła II były piosenki śpiewane głośno i radośnie przez wszystkich uczniów. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego - "Bądźcie świadkami miłosierdzia". (interpretacja hasła pod linkiem

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Ranking radnych wszystkich gmin w 28 okręgu wyborczym 2016-10-19 09:15:11

Biuro poselskie Posła Tomasza Jaskóły wraz z Częstochowskim oddziałem KoLiber Częstochowa stworzyło ranking radnych wszystkich gmin w 28 okręgu wyborczym.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„Mały grant” już po nowemu 2016-10-19 09:03:10

Przypomnijmy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Ponadto w ustawie o pożytku są inne, istotne rozróżnienia między ofertami składanymi w trybie uproszczonym („małym grantem”) a ofertami składanymi w trybie konkursowym. Przede wszystkim realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. Pomimo tych ograniczeń wzory ofert realizacji zadań publicznych – w trybie małych grantów i konkursowym – były identyczne. Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze. W trybie uproszczonym ("małych grantów") ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z faktu, że nie ma obowiązku powoływania komisji konkursowej i wiele samorządów z tego korzysta. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie określa celowość realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, które każdy może zgłosić do oferty – ponieważ są one publicznie „wystawione”. W ciągu 7 dniu od wpłynięcia do urzędu oferty są zamieszczana na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, co sprawia, że informacje te są ogólnodostępne (z wyłączeniem danych osobowych). W nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożono na ministra ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) obowiązek przygotowania nowych wzorów oferty i sprawozdania dla trybu uproszczonego („małych grantów”). 14 kwietnia 2016 r. Minister podpisał rozporządzenie, 25 kwietnia 2016 r. zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 570), a 10 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać. Tak więc od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane wzorze. Oferty, które zostaną złożone do 9 maja 2016 r. na dotychczas obowiązującym wzorze będą rozpatrywane wg stbów i obowiązywać do nich będą poprzednie wzory i formularze. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy KS Panki. Pod linkiem: http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=4&id=483&x=107

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego oraz WNiP dla firm w woj. Śląskim 2016-10-18 12:52:04

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu informacyjnym skierowanym do przedsiębiorców zainteresowanych

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” 2016-10-18 07:00:18

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatną konferencję "(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie", która odbędzie się 22 października br. w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce organizowane dla mieszkańców (zwykłych obywateli, a nie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w IT, ekspertów nowoczesnych technologii itd.).      

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń” 2016-10-14 17:55:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Panki otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego. Wartość całkowita projektu to 4 417 647,03 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 3 754 999,97. Informację o otrzymanym dofinansowaniu można również znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń

 

Przydatne linki