środa, 18, kwiecień 2018 07:02

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz ósmy!

Piknik z okazji Dnia Dziecka zbliża się wielkimi krokami! Już w niedzielę, 20 maja 2018 r., GMINA PANKI, Gminny Ośrodek Kultury w Pankach, Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, a także szkoły z terenu gminy, które współorganizują to wydarzenie, zapraszają serdecznie wszystkich – dzieci i dorosłych na Piknik z okazji Dnia Dziecka. Piknik został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 roku.  Przygotowane będą konkursy, w których można wygrać nagrody. Dla najmłodszych zaplanowano: zabawy z animatorem, watę cukrową, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, spotkanie ze Sznupkiem – maskotką Śląskiej Policji, zajęcia taneczne, fotografa, konkursy z nagrodami, loterię fantową, a także program artystyczny najmłodszych solistów z naszej gminy. W 2018 roku już po raz ósmy Gmina Panki będzie współorganizatorem Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się na terenie wokół Hali Sportowej w Pankach. Dla lubiących rywalizację znajdą się konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz warsztaty taneczne i plastyczne. Mam nadzieję, że piknik przyciągnie dzieci z całej gminy wywołując wiele uśmiechu i radości, zarówno wśród najmłodszych, jak i rodziców. Jeśli nie uczestniczyliście jeszcze nigdy w tym odbywającym się już niemal od 8 lat wydarzeniu, to wiedzcie, że nie tylko warto, ale wręcz trzeba tam być! Piknik przyciąga obecnie kilkaset osób. Przez cały dzień organizatorzy będą oferować liczne atrakcje nie tylko dla najmłodszych, ale też dla starszych dzieci oraz dorosłych w każdym wieku. Serdecznie zapraszam! Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -  

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz ósmy! / Czytaj więcej...

piątek, 06, kwiecień 2018 08:13

Informacja Wójta Gminy Panki

Wójt Gminy Panki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.panki.pl, www.panki.pl w dniu 06.04.2018 r. na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Panki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, działki o nr ewid. 164, o powierzchni 0,0307 ha, położonej w obrębie Praszczyki, gmina Panki.  

Informacja Wójta Gminy Panki / Czytaj więcej...

czwartek, 05, kwiecień 2018 18:24

Informacja nt. projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki”

W związku z przystąpieniem Gminy Panki do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki" (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u., pompa powietrzna do c.w.u., pompa gruntowa do c.o. oraz c.w.u., kocioł na biomasę), informujemy, że ankiety na w/w zadanie będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Panki w Sali narad od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r., od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.   UWAGA!!!   W projekcie grantowym zasadnym jest pokrycie deklarowanej inwestycji w 100% ze środków własnych inwestora. Zwrot kosztów kwalifikowalnych w 95% nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia faktury na kancelarii Urzędu Gminy Panki.   Ponadto informujemy również, że po złożeniu ankiet tzn. 10 maja Beneficjent będzie weryfikowany pod kątem niezalegania z opłatami w Urzędzie Gminy Panki na dzień złożenia ankiety. W przypadku zalegania z opłatami ankieta zostanie odrzucona.   Nadmieniamy, że jeżeli złożona ilość ankiet przewyższy kwotę alokacji tj. 22 767 749,40 zł, znajdą się one na liście rezerwowej.   Dla osób biorących udział po raz pierwszy w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja dla osób, które składały ankiety w projekcie w 2017 r. Beneficjenci, którzy składali ankiety w roku ubiegłym automatycznie biorą udział w/w projekcie, po wypełnieniu aktualnej ankiety i złożeniu jej w Urzędzie Gminy Panki.   Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Panki w pok. 16 od dn. 9 kwietnia.   Formularze do pobrania: http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=721&x=2&y=96

Informacja nt. projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki” / Czytaj więcej...

poniedziałek, 26, marzec 2018 07:13

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Panki otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej  w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej  w miejscowości Pacanów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Północnego. Wartość całkowita projektu to 5 567 525,20 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 805 614,03 zł.    

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów / Czytaj więcej...

czwartek, 22, marzec 2018 19:37

Konsultacje społeczne procedury projektu grantowego

Wójt Gminy Panki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych procedury realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 23.03.2018 r. do 29.03.2018 r. Uwagi do projektu dokumentu ”Procedura realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki” można składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2018 r. w postaci: - papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki lub osobiście w Urzędzie Gminy Panki – pok. nr 16 - elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Pozostałą formą konsultacji społecznych będzie: - spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, społeczności lokalnych i innych interesariuszy w dniu 28.03.2018 r. o godzinie 14:30 w Sali Narad w Gminie Panki.   Załączniki do pobrania poniżej. http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=721&x=2&y=96  

Konsultacje społeczne procedury projektu grantowego / Czytaj więcej...

czwartek, 15, marzec 2018 07:45

VII Powiatowa Prezentacja Stołów Wielkanocnych

Tradycją już się stało, że corocznie przed świętami Wielkanocnymi Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują do degustacji dla mieszkańców powiatu kłobuckiego i zaproszonych gości potrawy świąteczne, które zachwycają nie tylko smakiem ale i wyglądem. Wyobraźnia kulinarna i plastyczna naszych pań jest ogromna, o czym będzie można się przekonać w sobotę 24 marca br. w Maskpolu.   Starosta kłobucki Henryk Kiepura oraz Wójt Gminy Panki Bogdan Praski serdecznie zapraszają na VII Powiatową Prezentację Tradycji Wielkanocnych.    

VII Powiatowa Prezentacja Stołów Wielkanocnych / Czytaj więcej...

wtorek, 06, marzec 2018 07:50

Informacja Wójta Gminy Panki

Wójt Gminy Panki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.panki.pl, www.panki.pl w dniu 06.03.2018 r. na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do najmu - część budynku Strażnicy OSP Cyganka, znajdujący się na działkach o nr ewid. 79/1 i nr ewid. 81, obręb Cyganka, gmina Panki, na rzecz dotychczasowego najemcy.    

Informacja Wójta Gminy Panki / Czytaj więcej...

wtorek, 06, marzec 2018 07:25

11 marca Dzień Sołtysa

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy.   Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego.   Pragnę na Państwa  ręce złożyć serdeczne podziękowania za współpracę  z władzami samorządowymi gminy Panki, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności we wszystkich  dziedzinach  życia,  za  troskę  wyrażającą  się  podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących rozwojowi wsi, sołectw a tym samym całej naszej gminy.     Wójt Gminy Panki Bogdan Praski

11 marca Dzień Sołtysa / Czytaj więcej...

środa, 28, luty 2018 14:03

Informacja Wójta Gminy Panki

Wójt Gminy Panki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.panki.pl, www.panki.pl w dniu 28.02.2018 r. na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej, składającej się z działki o nr ewid. 254, położonej w Kałmukach, gmina Panki, stanowiącej własność Gminy Panki, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.       Więcej pod linkiem: http://www.bip.panki.pl/upload/20180228150145bzf5dxq8hpcp.pdf

Informacja Wójta Gminy Panki / Czytaj więcej...

niedziela, 25, luty 2018 20:50

Będzie mroźno!

W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami, prosimy wszystkich mieszkańców o rozwagę. Według zapowiedzi meteorologów temperatura będzie spadać, zwłaszcza nocą, dlatego szczególnie ważny jest właściwy ubiór i unikanie przebywania poza domem dłużej niż to konieczne. Na niebezpieczeństwo narażone są osoby samotne, chore lub pod wpływem alkoholu, a także bezdomni, którzy szukają schronienia w opuszczonych budynkach i na terenie ogródków działkowych. Powiadomienie odpowiednich służb – policji lub straży miejskiej może uratować czyjeś życie.   Więcej informacji: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wojewoda-slaski-przypomina-z-mrozem-nie-ma-zartow  

Będzie mroźno! / Czytaj więcej...

poniedziałek, 19, luty 2018 07:08

Kurenda dot. odpadów komunalnych

Przypomina się o terminowym regulowaniu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Opłaty należy przekazywać na konto bankowe Gminy Panki nr 21 8248 1012 1101 0000 0013 0001. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminie do 20 każdego miesiąca. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy. W dniach 13 (wtorek) i 14 (środa) marca 2018 r. odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów RTV i AGD (pralki, lodówki, mikrofalówki, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, grzejniki elektryczne, tostery, frytkownice, młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki elektryczne, maszyny do szycia, odkurzacze, żelazka, gadżety elektroniczne, telefony komórkowe, telewizory, komputery, instrumenty muzyczne, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, płyty CD i DVD, urządzenia klimatyzacyjne, termostaty, narzędzia do koszenia trawy a także wiertarki, zegarki, świetlówki, żarówki energooszczędne i termometry rtęciowe. Zgromadzone odpady należy dostarczyć na miejsce zbiórki według poniższego harmonogramu:   W DNIU 13 MARCA 2018 ROKU: - OSP Janiki (miejscowości Janiki i Ślusarze) godz. 8:00 – 8:40 - OSP Aleksandrów (miejscowość Aleksandrów) godz. 9:00 – 9:40 - OSP Kostrzyna (miejscowości Kostrzyna i Kotary) godz. 10:00 – 10:40 - OSP Cyganka (miejscowości Cyganka i Pacanów) godz. 11:00 – 11:40 - OSP Zwierzyniec Trzeci (miejscowość Zwierzyniec Trzeci) godz. 12:00 – 12:40 - OSP Konieczki (miejscowość Konieczki) godz. 13:00 – 13:40   W DNIU 14 MARCA 2018 ROKU: - OSP Kałmuki (miejscowość Kałmuki) godz. 8:00 – 8:40 - OSP Praszczyki (miejscowość Praszczyki) godz. 9:00 – 9:40 - OSP Panki (miejscowość Panki) godz. 10:00 – 10:40 - przy placu zabaw obok posesji nr 12 w miejscowości Żerdzina (miejscowości Jaciska, Żerdzina i Koski) godz. 11:00 – 11:40 - OSP Kawki (miejscowość Kawki) godz. 12:00 – 12:40   PO PRZECZYTANIU PROSZĘ PODAĆ SĄSIADOWI !!!  

Kurenda dot. odpadów komunalnych / Czytaj więcej...

wtorek, 13, luty 2018 10:52

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.   W ostatnim konkursie, reprezentujący województwo śląskie w centralnym finale Arkadiusz Parkitny z Konieczek (gmina Panki, powiat kłobucki) zajął trzecie miejsce i otrzymał nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Jednocześnie wygrał w publicznym głosowaniu internautów przeprowadzonym, podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu Telewizji Interaktywnej AgroNews.com.pl. W Internetowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 rolnik ze śląskiego otrzymał 25 procent głosów - głosowało na niego 12 tys.877 głosów. Każdy głosujący mógł głosować tylko raz. Pokonał tym samym zwycięzców konkursu "Bezpiecznego Gospodarstwo Rolne" wybranych wcześniej przez fachowców i ekspertów.   Systematyczna prewencja wypadkowa, prowadzona przez instytucje rolnicze przynosi widoczne efekty - na terenie woj. śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 33 proc. Prewencja jest jednym z kilku głównych ustawowych zadań realizowanych przez KRUS.   Ważne terminy: 31 marca - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie 25 maja - zakończenie etapu regionalnego konkursu czerwiec - zakończenie etapu wojewódzkiego 9 - 27 lipca - wizytacja gospodarstw finałowych     Regulamin: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2018/Regulamin_BGR_2018.pdf     Patroni Medialni: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2018/Patroni_medialni_BGR_2018.pdf      

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz ósmy! 2018-04-18 07:02:00

Piknik z okazji Dnia Dziecka zbliża się wielkimi krokami! Już w niedzielę, 20 maja 2018 r., GMINA PANKI, Gminny Ośrodek Kultury w Pankach, Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach, a także szkoły z terenu gminy, które współorganizują to wydarzenie, zapraszają serdecznie wszystkich – dzieci i dorosłych na Piknik z okazji Dnia Dziecka. Piknik został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 roku.  Przygotowane będą konkursy, w których można wygrać nagrody. Dla najmłodszych zaplanowano: zabawy z animatorem, watę cukrową, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, spotkanie ze Sznupkiem – maskotką Śląskiej Policji, zajęcia taneczne, fotografa, konkursy z nagrodami, loterię fantową, a także program artystyczny najmłodszych solistów z naszej gminy. W 2018 roku już po raz ósmy Gmina Panki będzie współorganizatorem Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się na terenie wokół Hali Sportowej w Pankach. Dla lubiących rywalizację znajdą się konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz warsztaty taneczne i plastyczne. Mam nadzieję, że piknik przyciągnie dzieci z całej gminy wywołując wiele uśmiechu i radości, zarówno wśród najmłodszych, jak i rodziców. Jeśli nie uczestniczyliście jeszcze nigdy w tym odbywającym się już niemal od 8 lat wydarzeniu, to wiedzcie, że nie tylko warto, ale wręcz trzeba tam być! Piknik przyciąga obecnie kilkaset osób. Przez cały dzień organizatorzy będą oferować liczne atrakcje nie tylko dla najmłodszych, ale też dla starszych dzieci oraz dorosłych w każdym wieku. Serdecznie zapraszam! Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Informacja Wójta Gminy Panki 2018-04-06 08:13:33

Wójt Gminy Panki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, oraz na stronie internetowej Urzędu

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Informacja nt. projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki” 2018-04-05 18:24:17

W związku z przystąpieniem Gminy Panki do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki" (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u., pompa powietrzna do c.w.u., pompa gruntowa do c.o. oraz c.w.u., kocioł na biomasę), informujemy, że ankiety na w/w zadanie będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Panki w Sali narad od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r., od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.     Formularze do pobrania: http:&&&…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Życzenia Wielkanocne 2018-03-29 07:08:00

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów 2018-03-26 07:13:23

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Panki otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Konsultacje społeczne procedury projektu grantowego 2018-03-22 19:37:32

Wójt Gminy Panki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych procedury realizacji projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

VII Powiatowa Prezentacja Stołów Wielkanocnych 2018-03-16 07:45:48

Tradycją już się stało, że corocznie przed świętami Wielkanocnymi Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują do degustacji dla mieszkańców powiatu kłobuckiego i zaproszonych gości potrawy świąteczne, które zachwycają nie tylko smakiem ale i wyglądem. Wyobraźnia kulinarna i plastyczna naszych pań jest ogromna, o czym będzie można się przekonać w sobotę 24 marca br. w Maskpolu.   Starosta kłobucki Henryk Kiepura oraz Wójt Gminy Panki Bogdan Praski serdecznie zapraszają na VII Powiatową Prezentację Tradycji Wielkanocnych.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń
Przydatne linki