site templates free download

AKTUALNOŚCI

Mobirise
(22.09.2020)
Mobirise

Start Infolini Powszechnego Spisu Rolnego (18.08.2020)

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Spis Rolny już za miesiąc !
Więcej na stronie spisrolny.gov.pl
(04.08.2020)

Mobirise

Mobilne biuro programu „Czyste powietrze” w Pankach 
Informujemy mieszkańców Gminy, że w dniu 11 sierpnia 2020r. od godziny 13:30 do godz. 17:00 w Pankach przy ul. 1-go Maja (parking przy stawie / kościele parafialnym) będzie można skorzystać z doradztwa oraz złożyć wniosek o dofinasowanie w mobilnym biurze programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (30.07.2020)

Mobirise

BITWA O WOZY STRAŻACKIE
Więcej pod linkiem : http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=760&x=0&y=&n_id=3848
(08.07.2020)

Mobirise

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Więcej pod linkiem: http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=760&x=0&y=&n_id=3818

Mobirise

Informacja o realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Cel główny projektu: zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację
Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają w domach przed ekranami monitorów komputerów, tabletów by uczestniczyć w zdalnie prowadzonych zajęciach. Zakupione w ramach projektu 25 szt. laptopów
i słuchawek z mikrofonem pozwolą na realizację przez uczniów szkół z terenu Gminy Panki podstawy programowej.
Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5742054525 zawartej w dniu 16 czerwca pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Panki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

Całkowita wartość projektu: 44 757,24 zł brutto
Dofinansowanie: 44 757,24 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gmina Panki) 0,00 zł 


Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2020r.
Zakończenie realizacji projektu: grudzień 2020r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:
liczba zakupionych laptopów - 25 szt.
liczba zakupionych słuchawek z mikrofonem 25 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba wspartych szkół: 3
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach 42-140 Panki
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica Aleksandrów 31 42-140 Panki
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Tysiąclecia 17 42-140 Panki

                                                                                                       (16.06.2020)

Mobirise

ZAWIADOMIENIE
Informuję wszystkich mieszkańców Gminy Panki, że w dniu 21.05.2020r. do 9:00 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z realizowaną przebudową wodociągu na ul. Wspólnej. (20.05.2020)
WÓJT GMINY PANKI
Urszula Bujak


Mobirise

Informacja o realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Cel główny projektu: zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację
Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają w domach przed ekranami monitorów komputerów, tabletów by uczestniczyć w zdalnie prowadzonych zajęciach. Zakupione w ramach projektu 31 szt. laptopów
i słuchawek z mikrofonem pozwolą na realizację przez uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Panki podstawy programowej.
Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2021/2020 zawartej w dniu 24 kwietnia 2020r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Panki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 59 241,00 zł brutto
Dofinansowanie: 59 241,00 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gmina Panki) 0,00 zł


Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
liczba zakupionych laptopów - 31 szt.
liczba zakupionych słuchawek z mikrofonem 31 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba wspartych szkół: 3
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach 42-140 Panki
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica Aleksandrów 31 42-140 Panki
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Tysiąclecia 17 42-140 Panki 
                                                                                                      (24.04.2020)

Mobirise

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Gmina Panki informuje mieszkańców miejscowości Konieczki o spotkaniu w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej. Spotkanie odbędzie się dnia 31.07.2019 r. (środa) o godz. 17.30 w sali OSP Konieczki. (17.07.2019r.)

Mobirise

INFORMACJA NA TEMAT TEMPERATURY
Informujemy mieszkańców Gminy Panki, że w najbliższych dniach temperatura powietrza przekroczy 30ºC, w związku z powyższym prosimy o zachowanie się adekwatnie do zaistniałej sytuacji pogodowej zwłaszcza osoby starsze i dzieci. 

Mobirise

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA DOSTAW WODY.

W związku z bardzo dużym ograniczeniem dostawy wody w ujęciach zaopatrujących Gminę Panki należy spodziewać się czasowych ograniczeń w dostępie do wody pitnej.Informujemy, że podjęliśmy starania o zaopatrzenie mieszkańców w wodę do celów sanitarno-higienicznych. 

Adres

 ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

Dane kontaktowe

Email: [email protected]   
Telefon: 34 317 90 35
Fax: 34 317 90 62