html site templates

AKTUALNOŚCI

Mobirise

BITWA O WOZY STRAŻACKIE
Więcej pod linkiem : http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=760&x=0&y=&n_id=3848
(08.07.2020)

Mobirise

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Więcej pod linkiem: http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=1&id=760&x=0&y=&n_id=3818

Mobirise

ZAWIADOMIENIE
Informuję wszystkich mieszkańców Gminy Panki, że w dniu 21.05.2020r. do 9:00 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z realizowaną przebudową wodociągu na ul. Wspólnej. (20.05.2020)
WÓJT GMINY PANKI
Urszula Bujak


Mobirise

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Gmina Panki informuje mieszkańców miejscowości Konieczki o spotkaniu w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej. Spotkanie odbędzie się dnia 31.07.2019 r. (środa) o godz. 17.30 w sali OSP Konieczki. (17.07.2019r.)

Mobirise

INFORMACJA NA TEMAT TEMPERATURY
Informujemy mieszkańców Gminy Panki, że w najbliższych dniach temperatura powietrza przekroczy 30ºC, w związku z powyższym prosimy o zachowanie się adekwatnie do zaistniałej sytuacji pogodowej zwłaszcza osoby starsze i dzieci. 

Mobirise

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA DOSTAW WODY.

W związku z bardzo dużym ograniczeniem dostawy wody w ujęciach zaopatrujących Gminę Panki należy spodziewać się czasowych ograniczeń w dostępie do wody pitnej.Informujemy, że podjęliśmy starania o zaopatrzenie mieszkańców w wodę do celów sanitarno-higienicznych. 

Adres

 ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

Dane kontaktowe

Email: [email protected]   
Telefon: 34 317 90 35
Fax: 34 317 90 62