online website builder


1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

ul. 1 Maja 8, 42-140 Panki 

tel. (0-34) 317-92-23 

- Dyrektor Stanisław Wrzesiński


2. Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach

ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki 

tel. (0-34) 317-90-35 w. 29 

e-mail: gbp_panki@wp.pl; biblioteka@gbp-panki.pl;

- Dyrektor Anna Balas


3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki 

tel. (0-34) 317-90-35 w. 43 

e-mail: ops@panki.pl 

- Kierownik Magdalena Tomczyk


4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki 

tel. (0-34) 317-90-24 

- Dyrektor Szkoły Renata Tomczyk


5. Szkoła Podstawowa w Konieczkach

42-140 Panki, Konieczki, 

tel. (0-34) 317-97-59 

- p.o. Dyrektor Szkoły Karolina Kurek


6. Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie im. Stanisława Staszica

42-140 Panki, Aleksandrów, 

tel. (0-34) 317-95-28 

- Dyrektor Szkoły Gabriela Chrustowska


7. Publiczne Przedszkole w Pankach

ul. 1 Maja 7a, 42 - 140 Panki 

tel. (0-34) 317-90-20 

- Dyrektor Przedszkola Jadwiga TarnowskaAdres

ul. Tysiąclecia 5
Panki 42-140

Dane kontaktowe

Email: sekretariat@panki.pl 
Telefon: 34 317 90 35 
Fax: 34 317 90 62