create your own web page
                                                     „Przez eksperyment do wiedzy”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenie podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Lider Projektu: Gmina Panki
Realizator projektu: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
Okres realizacji: od 01.07.2019 – 30.06.2021r

                                             „Nowoczesne działania kluczem do sukcesu”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenie podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie oraz rozwijanie potencjału edukacyjno-wychowawczego uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach.

Beneficjent: Gmina Panki

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach

Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.06.2021r

Dofinansowanie projektu z UE: 252 663,56 zł.


Adres

ul. Tysiąclecia 5
Panki 42-140

Dane kontaktowe

Email: [email protected] 
Telefon: 34 317 90 35 
Fax: 34 317 90 62