Bank Żywności
Opublikowano: czwartek, 01, sierpień 2019 08:16

Ocena użytkowników:  / 0

Szanowni Państwo,


Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019.

Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL).


Ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL wraz z wnioskiem weryfikacyjnym dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2019 dostępne jest poniżej w formie załączników PDF do pobrania

 

Pliki do pobrania:

  1. Wytyczne POPŻ 2019
  2. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
  3. WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019 - wniosek rozszerzony dla nowych OPL
  4. WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019 - wniosek skrócony dla podmiotów które już współpracowały z Bankiem Żywności

Zmiana terminu spotkania z mieszkańcami
Opublikowano: środa, 17, lipiec 2019 06:23

Ocena użytkowników:  / 0

INFORMACJA

Gmina Panki informuje mieszkańców miejscowości Konieczki o spotkaniu w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej. Spotkanie odbędzie się dnia 31.07.2019 r.
(środa) o godz. 17.30 w sali OSP Konieczki.

z up. Wójta

Łukasz Kiedrzyn

Kierownik Inspektoratu Inwestycji i Infrastruktury

Informacja na temat temperatury
Opublikowano: wtorek, 25, czerwiec 2019 11:40

Ocena użytkowników:  / 0

Panki, dnia 25 czerwca 2019 r.

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Gminy Panki, że w najbliższych dniach temperatura powietrza przekroczy 30ºC, w związku z powyższym prosimy o zachowanie się adekwatnie do zaistniałej sytuacji pogodowej zwłaszcza osoby starsze i dzieci. Przypomina się o unikaniu przebywania na słońcu, dostępie do powietrza, przyjmowaniu lekarstw oraz o spożywaniu dużej ilości wody. Sytuacja pogodowa związana jest z wysokimi temperaturami oraz burzami z gradem może mieć miejsce w miesiącach lipiec oraz sierpień 2019 r.


Wójt

Urszula Bujak

 

List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych
Opublikowano: piątek, 14, czerwiec 2019 06:26

Ocena użytkowników:  / 0

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem
o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, nawozów, paliw i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych i obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, staj ą się ofiarami wielu - tragicznych w skutkach - wypadków.

Czas wakacji to także czas żniw i zbioru płodów rolnych. Zapewnijcie wcześniej Waszym dzieciom właściwą opiekę oraz przygotujcie miejsce do wypoczynku i zabawy z dala
od części produkcyjnej gospodarstwa.

Zachęcam Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy i proszę,
by motywowali Państwo również Wasze pociechy do udziału w inicjatywach skierowanych do najmłodszych. Z myślą o nich opracowaliśmy między innymi kurs e-learningowy
Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy, który jest dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl. Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym,
a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie.

Drogie Dzieci,

zapraszam Was do udziału w kursie - jestem pewna, że rozwiązywanie zagadek i quizów będzie okazją do wspaniałej zabawy. Na końcu czeka Was test, dzięki któremu sprawdzicie, w jakim stopniu przyswoiłyście sobie wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Na czas wakacji, który w gospodarstwach rolnych jest też okresem wytężonej pracy, życzę Wszystkim sprzyjającej pogody i dobrych zbiorów, a wszystkim Dzieciom udanego
i bezpiecznego wypoczynku

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(…)

Aleksandra Hadzik

 

Harmonogram dostarczania wody do celów sanitarno bytowych przez jednostki OSP w dniu 13.06.2019 od godziny 16:00
Opublikowano: czwartek, 13, czerwiec 2019 11:55

Ocena użytkowników:  / 0

HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WODY DO CELÓW SANITARNO BYTOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI OSP W DNIU 13.06.2019 r. OD GODZINY 16.00

 

 

OSP PANKI

- ul. Leśna

- ul. 1-go Maja + bloki

- ul Ogrodowa

- ul. Górnicza

- ul. Krótka

- ul. Staszica

- ul. A. Głębockiego

- ul. Wspólna

- ul. Zielona

- ul. Tysiąclecia

- ul. Nadrzeczna


OSP PRASZCZYKI

Stanisław Kozak tel. 884 900 252

- ul. Częstochowska

- ul. Polna

- ul. Zwierzyniecka

- ul. Powst. Śląskich

- ul. 3 Maja


OSP JANKI

Jacek Cukier tel. 722 021 264

- Janiki

- Aleksandrów

- Kotary

- Cyganka

- Pacanów


OSP KAWKI

Zbigniew Cebula tel. 605 604 139

- Jaciska

- Żerdzina

- Koski I i II


OSP KONIECZKI

Arkadiusz Grzyb tel 693 284 345

- Konieczki

- Zwierzyniec Trzeci

- Krzyżówka

- ul. Dworcowa

- Ślusarze

 

 

INFORMUJEMY, ŻE ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODE PITNĄ BĘDĄ PRZYJMOWANE POD NUMEREM TELEFONU 606 435 757 – Łukasz Kiedrzyn, 728 173 366 – Kubat Krystyna, 609 663 907 –Bujak Urszula.

Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca ograniczenia dostaw wody
Opublikowano: środa, 12, czerwiec 2019 11:46

Ocena użytkowników:  / 0

Szanowni Mieszkańcy


W związku z bardzo dużym ograniczeniem dostawy wody w ujęciach zaopatrujących Gminę Panki należy spodziewać się czasowych ograniczeń w dostępie do wody pitnej.

Informujemy, że podjęliśmy starania o zaopatrzenie mieszkańców w wodę do celów sanitarno-higienicznych. W związku z czym jednostki OSP zostały zadysponowane dla dostarczenia mieszkańcom wody.

Obecnie istnieje możliwość zaopatrzenia się w wodę za pośrednictwem wozów bojowych OSP. Te jadąc przez sołectwa, będą sygnalizowały dźwiękiem swoją obecność.

W Pankach uruchomiono już stały punkt czerpania wody dla celów sanitarnych na terenie boiska KS Panki przy ulicy Częstochowskiej. Obecnie jest również wystawiona beczka z wodą w miejscowości Jaciska. Kolejne dwie uruchomione będą dzisiaj, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

O sytuacji Urząd Gminy Panki będzie informował mieszkańców na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej BIP oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.


Wójt Gminy Panki

Urszula Bujak

Pierwszy stopien zagrożenia terrorystycznego na Śląsku i w Krakowie
Opublikowano: wtorek, 27, listopad 2018 07:19

Ocena użytkowników:  / 0

 

Od poniedziałku na Śląsku i w Krakowie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) .

Zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na tych terenach podpisał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy stopień alarmowy obowiązuje od 26 listopada od godz. 00.00 do 15grudnia do godz. 23.59 .

W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreślono, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania; wprowadzenie stopnia alarmowego "ALFA" ma charakter ogólnego ostrzeżenia. "Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne" - czytamy.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.

Wprowadza je, zmienia i odwołuje - w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym - premier, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki może wprowadzić je minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

Prawie dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 2-14 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i przylegającej do niego hali Spodek - wraz z okolicznym wydzielonym terenem tzw. Strefy Kultury, na którym zbudowano obiekty tymczasowe. Wcześniej - od 26 listopada - odbędą się tzw. posiedzenia przedsesyjne.

Miasto spodziewa się, że w szczycie może uczestniczyć około 30 tys. osób.

 

Sesja inauguracyjna Rady Gminy Panki
Opublikowano: poniedziałek, 26, listopad 2018 07:52

Ocena użytkowników:  / 1

Za nami pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Panki 20 listopada 2018 r. piętnastu radnych złożyło ślubowanie, a w głosowaniu radni wybrali swoją przewodniczącą i wiceprzewodniczących. Ślubowanie złożyła również Urszula Bujak, która objęła urząd Wójta Gminy Panki


Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Gminy Wysokie w kadencji na lata 2018-2023 odbyło się w Sali Narad w strażnicy OSP. Inauguracyjną sesję, do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wśród piętnastu radnych – Fryderyk Burzyk


Nowym radnym oraz wójt Urszuli Bujak wręczono zaświadczenia o wyborze, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Z chwilą wypowiedzenia słów przysięgi oficjalnie rozpoczęli pracę w nowej, po raz pierwszy pięcioletniej kadencji.


Podczas sesji radni dokonali pierwszych wyborów. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Gierak. Pierwszym wiceprzewodniczącym wybrano Ewę Mirek, a drugim wiceprzewodniczącym Krzysztof Brzęczek.

 

Zebrania sołeckie w gminie
Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018 06:09

Ocena użytkowników:  / 0

Rozpoczął się czas zebrań sołeckich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok w gminie Panki. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Lp.

SOŁECTWO

DATA I

GODZINA ZEBRANIA

PRACOWNIK

OBSŁUGUJĄCY ZEBRANIE

MIEJSCE ZEBRANIA

1

Kawki

17 września 2018 godz. 1700

Iwona

Dłubała

Strażnica OSP w Kawkach

2

Panki

17 września 2018

godz. 1800

Iwona

Dłubała

Strażnica OSP

w Pankach

3

Kałmuki

18 września 2018

godz.1700

Elżbieta

Wachowska

Strażnica OSP

w Kałmukach

4

Praszczyki

18 września 2018 godz.1800

Elżbieta

Wachowska

Strażnica OSP

w Praszczykach

5

Cyganka Pacanów

20 września 2018

godz. 1700

Aneta

Antczak

Strażnica OSP

w Cygance

6

Kostrzyna Kotary

20 września 2018

godz.1800

Aneta

Antczak

Strażnica OSP

w Kostrzynie

7

Aleksandrów

21 września 2018

godz.1700

Małgorzata

Mika

Strażnica OSP

w Aleksandrowie

8

Janiki Ślusarze

21 września 2018

godz.1800

Małgorzata

Mika

Strażnica OSP w Janikach

9

Jaciska

24 września 2018

godz. 1700

Jolanta

Wydmuch

Sala konferencyjna Urzędu Gminy

w Pankach

10

Koski Żerdzina

24 września 2018

godz.1800

Jolanta

Wydmuch

Sala konferencyjna Urzędu Gminy

w Pankach

11

Konieczki

25 września 2018

godz. 1700

Olga Korzonek -Czarnecka

Strażnica OSP

w Konieczkach

12

Zwierzyniec Trzeci

25 września 2018

godz. 1800

Małgorzata

Werk

Strażnica OSP

w Zwierzyńcu Trzecim

 

 

 

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Pankach
Opublikowano: czwartek, 30, sierpień 2018 06:00

Ocena użytkowników:  / 0

Wójt Gminy Panki (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, w dniu 12 września 2018 roku (środa), w godzinach 9.00 - 12.00.


Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu.


Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

 

Kontakt:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,

42-202 Częstochowa, Al. NMP 24 lok. 1; Tel.: 34/3605687,  34/3245075;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Opublikowano: środa, 29, sierpień 2018 06:00

Ocena użytkowników:  / 1

Początek roku szkolnego 2018/2019 już w najbliższy poniedziałek. Wyczekiwane przez wszystkich wakacje powoli dobiegają końca, a uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wkrótce rozpoczną lekcje. Zgodnie z zasadą ustaloną przez Ministerstwo Edukacji rok szkolny zaczyna się w tym roku 3 września. Oczywiście w przypadku większości szkół 3 września to jedynie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, a prawdziwe lekcje zazwyczaj rozpoczynają się dzień później.

 

Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego, osiągnięcia wielu sukcesów, wykorzystywania swoich umiejętności, odkrywania swoich  pasji i niecierpliwego poszukiwania tego, co w życiu ludzkim jest najcenniejsze. I życzymy, aby koniec roku szkolnego przyniósł radość z zakończenia swoich zmagań wraz z osiągnięciem tego, co dzisiaj planujecie.

 

Przydatne linki