Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów 26 marzec 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Panki otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej  w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej  w miejscowości Pacanów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Północnego. Wartość całkowita projektu to 5 567 525,20 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 805 614,03 zł.

 


 

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dodany przez: Dorota Doruchowska
Przydatne linki