Informacja nt. projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki” 05 kwiecień 2018

W związku z przystąpieniem Gminy Panki do projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki" (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u., pompa powietrzna do c.w.u., pompa gruntowa do c.o. oraz c.w.u., kocioł na biomasę), informujemy, że ankiety na w/w zadanie będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Panki w Sali narad od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r., od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

 


UWAGA!!!

 

W projekcie grantowym zasadnym jest pokrycie deklarowanej inwestycji w 100% ze środków własnych inwestora. Zwrot kosztów kwalifikowalnych w 95% nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia faktury na kancelarii Urzędu Gminy Panki.

 

Ponadto informujemy również, że po złożeniu ankiet tzn. 10 maja Beneficjent będzie weryfikowany pod kątem niezalegania z opłatami w Urzędzie Gminy Panki na dzień złożenia ankiety. W przypadku zalegania z opłatami ankieta zostanie odrzucona.

 

Nadmieniamy, że jeżeli złożona ilość ankiet przewyższy kwotę alokacji tj. 22 767 749,40 zł, znajdą się one na liście rezerwowej.

 

Dla osób biorących udział po raz pierwszy w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacja dla osób, które składały ankiety w projekcie w 2017 r.


Beneficjenci, którzy składali ankiety w roku ubiegłym automatycznie biorą udział w/w projekcie, po wypełnieniu aktualnej ankiety i złożeniu jej w Urzędzie Gminy Panki.

 

Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Panki w pok. 16 od dn. 9 kwietnia.

 

Formularze do pobrania:

http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=721&x=2&y=96

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dodany przez: Dorota Doruchowska
Przydatne linki