Przekazano sprzęt jednostkom OSP z terenu Gminy Panki 10 lipiec 2018

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwo Sprawiedliwości, w poniedziałek 19 marca 2018 r. ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. (‘’Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)".)

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. śląskiego wynosi 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. śląskiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

http://www.zosprp.pl/?q=content/fundusz-sprawiedliwosci-dla-strazakow-z-osp-ogloszono-nabor-dla-woj-slaskiego

10 lipca 2018 r. przekazano sprzęt jednostkom z terenu Gminy Panki

- zestaw PSP R1 w torbie w kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną

- zestawy ratownictwa medycznego OSP R1

- defibrylatory PHILIPS HeartStart FRX

 


 

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dodany przez: Dorota Doruchowska
Przydatne linki