poniedziałek, 25, listopad 2019 13:32

Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 października 2019 r. wystąpiłem z wnioskiem pod nazwą "Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem  i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego " w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, mając na względzie bezpieczeństwo obywateli powiatu kłobuckiego. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowski w Katowicach do pierwszej edycji głosowania. Powyższe zadanie, w ramach złożonego wniosku, o wartości 268.444,40 zł zakłada polepszenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zakup urządzeń - defibrylatorów wraz z osprzętem, które mogą służyć osobom będącym w stanie zagrożenia życia, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia do przywrócenia prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Urządzenia - defibrylatorów usytuowane będą na budynkach Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego, Urzędach Gmin powiatu kłobuckiego, Przychodniach, Ośrodkach Zdrowia oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie przemieszcza się większa ilość osób oraz często przebywają petenci, mieszkańcy. W związku z powyższym proszę o wsparcie w tej akcji poprzez oddanie głosów w terminie do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://ebo.slaskie.pl ( Zadanie w podregionie nr 6 - nr zadania MBO-1840/P6/19). Jednocześnie informuję, że za uprzednią zgodną rodziców mogą brać udział w głosowaniu osoby nieletnie. W załączeniu informacja dotycząca zasad głosowania. Dziękuję za oddany głos Henryk Kiepura

Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego. / Czytaj więcej...

środa, 12, czerwiec 2019 11:46

Informacja dotycząca ograniczenia dostaw wody

Szanowni MieszkańcyW związku z bardzo dużym ograniczeniem dostawy wody w ujęciach zaopatrujących Gminę Panki należy spodziewać się czasowych ograniczeń w dostępie do wody pitnej.Informujemy, że podjęliśmy starania o zaopatrzenie mieszkańców w wodę do celów sanitarno-higienicznych. W związku z czym jednostki OSP zostały zadysponowane dla dostarczenia mieszkańcom wody.Obecnie istnieje możliwość zaopatrzenia się w wodę za pośrednictwem wozów bojowych OSP. Te jadąc przez sołectwa, będą sygnalizowały dźwiękiem swoją obecność.W Pankach uruchomiono już stały punkt czerpania wody dla celów sanitarnych na terenie boiska KS Panki przy ulicy Częstochowskiej. Obecnie jest również wystawiona beczka z wodą w miejscowości Jaciska. Kolejne dwie uruchomione będą dzisiaj, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.O sytuacji Urząd Gminy Panki będzie informował mieszkańców na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej BIP oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.Wójt Gminy PankiUrszula Bujak

Informacja dotycząca ograniczenia dostaw wody / Czytaj więcej...

wtorek, 27, listopad 2018 07:19

Pierwszy stopien zagrożenia terrorystycznego na Śląsku i w Krakowie

  Od poniedziałku na Śląsku i w Krakowie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) . Zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na tych terenach podpisał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy stopień alarmowy obowiązuje od 26 listopada od godz. 00.00 do 15grudnia do godz. 23.59 . W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreślono, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania; wprowadzenie stopnia alarmowego "ALFA" ma charakter ogólnego ostrzeżenia. "Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne" - czytamy. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Wprowadza je, zmienia i odwołuje - w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym - premier, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki może wprowadzić je minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera. Prawie dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 2-14 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i przylegającej do niego hali Spodek - wraz z okolicznym wydzielonym terenem tzw. Strefy Kultury, na którym zbudowano obiekty tymczasowe. Wcześniej - od 26 listopada - odbędą się tzw. posiedzenia przedsesyjne. Miasto spodziewa się, że w szczycie może uczestniczyć około 30 tys. osób.  

Pierwszy stopien zagrożenia terrorystycznego na Śląsku i w Krakowie / Czytaj więcej...

poniedziałek, 26, listopad 2018 07:52

Sesja inauguracyjna Rady Gminy Panki

Za nami pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Panki 20 listopada 2018 r. piętnastu radnych złożyło ślubowanie, a w głosowaniu radni wybrali swoją przewodniczącą i wiceprzewodniczących. Ślubowanie złożyła również Urszula Bujak, która objęła urząd Wójta Gminy Panki Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Gminy Wysokie w kadencji na lata 2018-2023 odbyło się w Sali Narad w strażnicy OSP. Inauguracyjną sesję, do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wśród piętnastu radnych – Fryderyk Burzyk Nowym radnym oraz wójt Urszuli Bujak wręczono zaświadczenia o wyborze, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Z chwilą wypowiedzenia słów przysięgi oficjalnie rozpoczęli pracę w nowej, po raz pierwszy pięcioletniej kadencji. Podczas sesji radni dokonali pierwszych wyborów. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Gierak. Pierwszym wiceprzewodniczącym wybrano Ewę Mirek, a drugim wiceprzewodniczącym Krzysztof Brzęczek.  

Sesja inauguracyjna Rady Gminy Panki / Czytaj więcej...

poniedziałek, 10, wrzesień 2018 06:09

Zebrania sołeckie w gminie

Rozpoczął się czas zebrań sołeckich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok w gminie Panki. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Lp. SOŁECTWO DATA I GODZINA ZEBRANIA PRACOWNIK OBSŁUGUJĄCY ZEBRANIE MIEJSCE ZEBRANIA 1 Kawki 17 września 2018 godz. 1700 Iwona Dłubała Strażnica OSP w Kawkach 2 Panki 17 września 2018 godz. 1800 Iwona Dłubała Strażnica OSP w Pankach 3 Kałmuki 18 września 2018 godz.1700 Elżbieta Wachowska Strażnica OSP w Kałmukach 4 Praszczyki 18 września 2018 godz.1800 Elżbieta Wachowska Strażnica OSP w Praszczykach 5 Cyganka Pacanów 20 września 2018 godz. 1700 Aneta Antczak Strażnica OSP w Cygance 6 Kostrzyna Kotary 20 września 2018 godz.1800 Aneta Antczak Strażnica OSP w Kostrzynie 7 Aleksandrów 21 września 2018 godz.1700 Małgorzata Mika Strażnica OSP w Aleksandrowie 8 Janiki Ślusarze 21 września 2018 godz.1800 Małgorzata Mika Strażnica OSP w Janikach 9 Jaciska 24 września 2018 godz. 1700 Jolanta Wydmuch Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Pankach 10 Koski Żerdzina 24 września 2018 godz.1800 Jolanta Wydmuch Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Pankach 11 Konieczki 25 września 2018 godz. 1700 Olga Korzonek -Czarnecka Strażnica OSP w Konieczkach 12 Zwierzyniec Trzeci 25 września 2018 godz. 1800 Małgorzata Werk Strażnica OSP w Zwierzyńcu Trzecim          

Zebrania sołeckie w gminie / Czytaj więcej...

czwartek, 30, sierpień 2018 06:00

Mobilny Punkt Informacyjny w Pankach

Wójt Gminy Panki (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, w dniu 12 września 2018 roku (środa), w godzinach 9.00 - 12.00. Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.     Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, Al. NMP 24 lok. 1; Tel.: 34/3605687,  34/3245075; e-mail: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Mobilny Punkt Informacyjny w Pankach / Czytaj więcej...

środa, 29, sierpień 2018 06:00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Początek roku szkolnego 2018/2019 już w najbliższy poniedziałek. Wyczekiwane przez wszystkich wakacje powoli dobiegają końca, a uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wkrótce rozpoczną lekcje. Zgodnie z zasadą ustaloną przez Ministerstwo Edukacji rok szkolny zaczyna się w tym roku 3 września. Oczywiście w przypadku większości szkół 3 września to jedynie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, a prawdziwe lekcje zazwyczaj rozpoczynają się dzień później.   Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego, osiągnięcia wielu sukcesów, wykorzystywania swoich umiejętności, odkrywania swoich  pasji i niecierpliwego poszukiwania tego, co w życiu ludzkim jest najcenniejsze. I życzymy, aby koniec roku szkolnego przyniósł radość z zakończenia swoich zmagań wraz z osiągnięciem tego, co dzisiaj planujecie.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 / Czytaj więcej...

czwartek, 16, sierpień 2018 06:41

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Panki, etap IV – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów”.

Gmina Panki informuje, iż właśnie zakończyła się inwestycja pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Panki, etap IV – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów”. Inwestycję realizowało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa oraz Partner Konsorcjum: P.U.H.P. INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki, Sp.j., Jaskrów k/Częstochowy, ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów. Dzięki dofinansowaniu z RPO RIT, Gmina mogła wybudować kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową, co przyniesie wspaniałe efekty dla mieszkańców, którym zapewni dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przyczyniła się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających życiu. Wyżej wymienione dofinansowanie przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka zahamowania procesu kanalizowania aglomeracji, co mogłoby mieć miejsce w przypadku polegania wyłącznie na środkach własnych Gminy Panki, na której obszarze znajduje się aglomeracja. Realizacja inwestycji przyczyniła się do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach o długości: · Praszczyki – 1 839,70 m · Kałmuki – 1 432,55 m · Pacanów – 1 234,40 m oraz wybudowanie sieci wodociągowej zaopatrującej przepompownię o długości 101,50 m w miejscowości Pacanów. Przyznane dofinansowanie pozwoli zrefundować koszty poniesione na budowę 4 506,65 metrów sieci kanalizacji sanitarnej. W stosownym terminie Gmina Panki będzie informowała o możliwości przyłączenia się mieszkańców po uprzednim podpisaniu umowy.  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Panki, etap IV – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów”. / Czytaj więcej...

środa, 15, sierpień 2018 06:13

Informacja Wójta Gminy Panki

Wójt Gminy Panki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, oraz na stronie internetowej Gminy www.bip.panki.pl. w dniu 07.08.2018 r. podano na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, składającej się z działki nr 248/8, o powierzchni 0,0211 ha, położonej w Pankach, gmina Panki, stanowiącej własność Gminy Panki, zapisanej w księdze wieczystej KW CZ2C/00043862/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku. Informację o wykazie w/w nieruchomości podano także na stronie internetowej www.panki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Panki.      

Informacja Wójta Gminy Panki / Czytaj więcej...

środa, 18, lipiec 2018 19:34

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Od 1 czerwca można rejestrować narodziny dziecka poprzez internet. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od teraz będą mieli wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.   Rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić. Co dalej? Od 1 czerwca na stronie www.obywatel.gov.pl można wybrać usługę rejestracji narodzin. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie - o zweryfikowanie Twoich danych.   Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców. Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.   https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! / Czytaj więcej...

czwartek, 12, lipiec 2018 07:04

Informacja w sprawie projektu pn. „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń”

  Gmina Panki informuje uczestników projektu „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń", że zgłoszenia usterek instalacji solarnych zamontowanych na nieruchomościach indywidualnych należy zgłaszać:   -  w dni powszednie telefonicznie pod nr 34/317 90 35 wew. 30   - w dni wolne telefonicznie pod nr 600 389 321, 515 518 761 oraz za pomocą poczty elektronicznej: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .  

Informacja w sprawie projektu pn. „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń” / Czytaj więcej...

środa, 11, lipiec 2018 07:02

Zapowiedź Dożynek 2018

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz gości odwiedzających na Gminno-Parafialne Dożynki 2018, które odbędą się w tym roku na terenie Hali Sportowej już 19 sierpnia od godz. 15.30.   Organizacja dożynek przyczynia się do integracji mieszkańców naszej gminy oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy region, tym bardziej, że obrzędy dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od dobrych kilku lat jako uroczystości o charakterze religijnym, jak i ludowym, połączone z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.   Dożynki są również wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli. Mam nadzieję, że połączenie obrzędów dożynkowych ze wspólnym biesiadowaniem wpłynie pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji.   Wójt Gminy - Bogdan Praski -  

Zapowiedź Dożynek 2018 / Czytaj więcej...

wtorek, 10, lipiec 2018 17:45

Przekazano sprzęt jednostkom OSP z terenu Gminy Panki

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwo Sprawiedliwości, w poniedziałek 19 marca 2018 r. ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. (‘’Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)".) Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. śląskiego wynosi 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. śląskiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi. http://www.zosprp.pl/?q=content/fundusz-sprawiedliwosci-dla-strazakow-z-osp-ogloszono-nabor-dla-woj-slaskiego 10 lipca 2018 r. przekazano sprzęt jednostkom z terenu Gminy Panki - zestaw PSP R1 w torbie w kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną - zestawy ratownictwa medycznego OSP R1 - defibrylatory PHILIPS HeartStart FRX    

Przekazano sprzęt jednostkom OSP z terenu Gminy Panki / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Awaria wodociągu 2019-11-26 11:51:12

ZAWIADOMIENIE Informuję wszystkich mieszkańców z ulicy Leśnej, że w dniu 26 listopad 2019 r. ( wtorek ) do godz. 21:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik

Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego. 2019-11-25 13:32:55

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 października 2019 r. wystąpiłem z wnioskiem pod nazwą "Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem  i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego " w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, mając na względzie bezpieczeństwo obywateli powiatu kłobuckiego. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowski w Katowicach do pierwszej edycji głosowania. Powyższe zadanie, w ramach złożonego wniosku, o wartości 268.444,40 zł zakłada polepszenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zakup urządzeń - defibrylatorów wraz z osprzętem, które mogą służyć osobom będącym w stanie zagrożenia życia, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia do przywrócenia prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Urządzenia - defibrylatorów usytuowane będą na budynkach Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego, Urzędach Gmin powiatu kłobuckiego, Przychodniach, Ośrodkach Zdrowia oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie przemieszcza się większa ilość osób oraz często przebywają petenci, mieszkańcy. W związku z powyższym proszę o wsparcie w tej akcji poprzez oddanie głosów w terminie do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej: ebo.slaskie.pl ( Zadanie w podregionie nr 6 - nr zadania MBO-1840/P6/19). Jednocześnie informuję, że za uprzednią zgodną rodziców mogą brać udosowaniu osoby nieletnie. W załączeniu informacja dotycząca zasad głosowania. Dziękuję za oddany głos Henryk Kiepura…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - mały grant 2019-10-24 10:23:13

Zapraszamy do zapoznania się z oferta zadania publicznego dostępna w załączniku poniżej:  

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik

Bank Żywności 2019-08-01 08:15:47

Szanowni Państwo, Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019. Początkowym etapem jest wyłonienie Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL). Ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL wraz z wnioskiem weryfikacyjnym dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2019 dostępne jest poniżej w formie załączników PDF do pobrania   Pliki do pobrania:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik

Zmiana terminu spotkania z mieszkańcami 2019-07-17 06:23:47

INFORMACJA Gmina Panki informuje mieszkańców miejscowości Konieczki o spotkaniu w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej. Spotkanie odbędzie się dnia 31.07.2019 r. (środa) o godz. 17.30 w sali OSP Konieczki.

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik

Informacja na temat temperatury 2019-06-25 11:40:59

Panki, dnia 25 czerwca 2019 r. INFORMACJA Informujemy mieszkańców Gminy Panki, że w najbliższych dniach temperatura powietrza przekroczy 30ºC, w związku z powyższym prosimy o zachowanie się adekwatnie do zaistniałej sytuacji pogodowej zwłaszcza osoby starsze i dzieci. Przypomina się o unikaniu przebywania na słońcu, dostępie do powietrza, przyjmowaniu lekarstw oraz o spożywaniu dużej ilości wody. Sytuacja pogodowa związana jest z wysokimi temperaturami oraz burzami z gradem może mieć miejsce w miesiącach lipiec oraz sierpień 2019 r. Wójt Urszula Bujak…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik

List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych 2019-06-14 06:26:09

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje. Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich. Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, nawozów, paliw i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych i obszarów leśnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane bez właściwej opieki osób dorosłych, staj ą się ofiarami wielu - tragicznych w skutkach - wypadków. Czas wakacji to także czas żniw i zbioru płodów rolnych. Zapewnijcie wcześniej Waszym dzieciom właściwą opiekę oraz przygotujcie miejsce do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Zachęcam Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez udział w działaniach prewencyjnych Kasy i proszę, by motywowali Państwo również Wasze pociechy do udziału w inicjatywach skierowanych do najmłodszych. Z myślą o nich opracowaliśmy między innymi kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy, który jest dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl. Opracowany w nowoczesnenajmłodszym mieszkańcsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie. Drogie Dzieci, zapraszam Was do udziału w kursie - jestem pewna, że rozwiązywanie zagadek i quizów będzie okazją do wspaniałej zabawy. Na końcu czeka Was test, dzięki któremu sprawdzicie, w jakim stopniu przyswoiłyście sobie wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Na czas wakacji, który w gospodarstwach rolnych jest też okresem wytężonej pracy, życzę Wszystkim sprzyjającej pogody i dobrych zbiorów, a wszystkim Dzieciom udanego i bezpiecznego wypoczynku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (…) Aleksandra Hadzik…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Natalia Mazik
Kalendarium wydarzeń
Przydatne linki